Bespreken van de resultaten

Bespreking klimaatadaptatie workshop