Bijdrage structuurvisie Bospoortgebied

Project

De gemeente Ede wil in het historische wijkje de Bospoort cultuurhistorische en recreatieve functies versterken. Als bijdrage aan de discussie is een visie opgesteld. In de groene buitenrand is een permanente tentoonstelling van beelden voorgesteld. In de wijk is de structuur van stegen versterkt. Ook is voorgesteld om een aantal plekken te verbijzonderen, zoals de ingangen van de wijk en het centrale knooppunt. Hier kan een museum en een buurtplein gerealiseerd worden.

Projectinformatie

  • Samenwerking: Maarten Kettman, Arjen Poelmans
  • Opdracht: Studieopdracht
  • Periode: 2003, dienstverband Grontmij