CV

GrondRRĀ (2007 – heden)

Als zelfstandig adviseur kan ik profiteren van alle ervaringen en die gebruiken voor

AmerAdviseurs (2004 – 2007)

Bij Amer heb ik o.a.

  • bestemmingsplannen gemaakt (zie structuurvisies)
  • wijken, parken en landgoederen ontworpen (zie inrichtingsplannen)
  • de doorontwikkeling van AquaRO, een website voor de koppeling water en RO gerealiseerd

Grontmij (2001 – 2004)

  • Focus op landschapsplannen en kleinschalige inrichting van o.a. dorpscentra, parken en begraafplaats (zie Essenpas)
  • Veel opdrachten voor de gemeente Nijmegen en het waterschap Rivierenland, samen met hydroloog Peter Groenhuijzen. (zie Nijmegen stroomt voorop)
  • Ontwikkeling van visieprojecten en de ontwikkeling van methoden en hulpmiddelen voor de integratie van water en RO (zie de waterschalen)

Zandvoort / Royal Haskoning (1991 – 2001)

Copijn Utrecht Groenadviseurs (1986- 1991)

  • Herstelplannen gemaakt voor historische parken en buitenplaatsen, o.a. voor Natuurmonumenten (zie Oud Groevenbeek)
  • Assistentie van boomchirurgen