FoodValley verkent het landschap!

Project

De regio FoodValley bereidt de opstelling van een structuurvisie voor aan de hand van thematische verkenningen. Deze verkenning richtte zich op het `groenblauwe´ beleid, dat aanvankelijk een onoverzichtelijk beeld opleverde. Nadere analyse leerde onder andere, dat het natuurbeleid helder is uitgewerkt in een regionale ecologische structuur, maar dat het landschapbeleid meer lokaal is georganiseerd en zich vooral richt op herstel van historische landschappen. De ambitieladder is een hulpmiddel om de gevolgen van dit beleid voor de toekomst van FoodValley te bepalen: gekozen kan worden voor verbeterde afstemming, of voor het opzetten van nieuwe landschappelijk beleid op niveau van de hele regio. Vanuit de hoogste ambitie wordt het beleid gezien als bouwsteen voor de doorgroei naar een klimaatsensitieve regio.

luchtfoto van foodvalley

Download hier het rapport

Projectinformatie

  • Samenwerking: waterschap Vallei en Eem, gemeenten, regio’s, SVGV
  • Opdracht: regio FoodValley
  • Periode: 2009 en 2010