Handreiking klimaatadaptatie ProRail

de Treinen laten rijden is de kerntaak van ProRail. Door klimaateffecten kan deze taak onder druk komen te staan. De klimaateffecten op de projecten van ProRail kunnen niet alleen de projectgebieden zelf, maar ook de omgeving bei╠łnvloeden.

De Ambitiewijzer Duurzaam GWW gebruikt ProRail bij het bepalen van ambities voor een project. Voor de handreiking is een alternatief ontwikkeld, waarin klimaatadaptatie een belangrijke enl herkenbare rol speelt. Ook is een scorekaart gemaakt, waarmee de impact van de relevante klimaateffecten geïdentificeerd kan worden.

Download nog niet openbaar

voorkant folder

Projectinformatie

  • Samenwerking: CAS, ORG-ID
  • Opdrachtgever: Prorail
  • Periode: 2018