GrondRR is betrokken geweest bij de ontwikkeling van tools en hulpmiddelen. GrondRR heeft websites laten bouwen om ze openbaar toegankelijk te maken. De wens is om ze over te dragen aan een publieke organisatie.

Stadsgeneses

Stadsgeneses zijn 3D visualisaties van een stad met zijn ondergrond/ natuurlijk systeem. De website www.stadsgenese.nl is voortgekomen uit het boek de Stadsgenese (RCE/STOWA 2022), waarvan GrondRR mede auteur was. De website geeft de 8 stadsgeneses uit het boek, en andere geneses op gebieds- en wijkniveau. Ook zijn er bronnen te vinden en instructies om zelf geneses te maken.

AlliantieBenadering (AB)

De AlliantieBenadering op de website www.alliantiebenadering.nl is een methode voor systeemplanning, dat voor integratie zorgt van het fysieke domein (natuurlijk systeem en bebouwing/ infra) en het sociale domein.

Gidsmodellen

Gidsmodellen zijn 3D visualisaties van de 11 landschappen van Nederland, waarin de voor dat landschap karakteristieke opbouw en natuurlijk systeem inzichtelijk wordt.  Op de website www.gidsmodellen.nl zijn ze te zien, ze geven een handelingsperspectief met suggesties voor klimaatadaptatie en ecosysteemdiensten. In opdracht van RVB is voor het gidsmodel dekzand een prototype ontwikkeld, dat richting geeft aan de volgende generatie gidsmodellen (3.0).

Fotobeeldbank NA

Op de website www.fotobankNA.nl staan meer dan 700 voorbeeldfoto’s op gebied van natuurlijk systeem en klimaatadaptatie. Er zijn 3 categorieën: inspiratie, schadebeelden en bloopers.

Klimaatatelier

De website www.klimaatatelier.nl geeft praktische tips en voorbeelden over de manier waarop je een klimaatatelier kunt houden.

 

 

.