Stadsgeneses

De website geeft een overzicht van gerealiseerde stadsgeneses, dat zijn 3D verbeeldingen van steden en hun natuurlijk systeem. De website wordt vernieuwd als het project ‘Nederlandse steden en hun ondergrond’ is afgerond.

Gidsmodellen

Gidsmodellen geven visualisaties van de landschappen van Nederland, op zowel regionaal als stedelijk niveau. De modellen zijn aangevuld met suggesties voor klimaatadaptatie en ecosysteemdiensten. De modellen en beschrijvingen moeten nodig worden geactualiseerd met nieuwe inzichten.

Fotobeeldbank NA

De gidsmodellen zijn theoretische modellen. In de praktijk zijn er veel voorbeelden te vinden die inspiratie geven, of juist laten zien hoe schadelijk het kan uitpakken als men geen rekening houdt met bodem en ondergrond. Een aantal foto’s zijn verzameld op de fotobeeldbank. Alle foto’s zijn gratis te gebruiken, via vincent@grondrr kan een bestand met hoge resolutie worden aangevraagd.

ClimateZipper

Er zijn verschillende opties om klimaatadaptatie en klimaatmitigatie te combineren en te integreren. De ClimateZipper is een ambitieladder, die verschillende mogelijkheden aangeeft.

.