Interviews ARC Ontwerpprojecten

Project

Het ministerie van VROM heeft in het kader van het ARC programma een aantal ontwerpprojecten gestart. De doelstelling hiervan is dat men goede voorbeelden wil hebben, die als inspiratie kunnen dienen voor het ontwerpen met water. Deze ontwerpprojecten zijn deels al vrijwel afgerond, deels ‘onderweg’ en deels in een opstartfase. GrondRR heeft interviews gehouden met de projectleiders. De resultaten zijn gepresenteerd op een intervisiedag, ook is een memo gemaakt met hoofdconclusies en aanbevelingen.

 Projectinformatie

  • Samenwerking:
  • Opdracht:
  • Periode: 2008