Landschapsvisie zandwinning Netterden

Project

De uitbreiding van de zandwinplas bij Netterden was MER plichtig. Voor de MER zijn ontwikkelingsmodellen ontwikkeld. In het landschapalternatief is de blokvormige verkaveling uit de omgeving in de plas doorgezet. In het MMA is een bestaande wetering omgevormd als natuurlijk beekje, dat door de plas heenvoert. De alternatieven zijn gecombineerd in een gefaseerd voorkeursalternatief.

Projectinformatie

  • Samenwerking: Arjen Poelmans
  • Opdracht: Zandwinbedrijf Netterden
  • Periode: 2004, dienstverband Grontmij