Landschapvisie N293

Project

Door de aanleg van de A73 moet de N293 worden omgelegd. De landschapvisie is gebaseerd op de inbedding van bestaande natuurplannen. Ook is het contrast tussen het oostelijke gebied (land) en het westelijke gebied (stad) versterkt. Dit is onder andere uitgewerkt in de vormgeving van een fietsbrug, waarin de overgang van besloten naar open is vormgegeven. Een idee voor een kunstobject met Christoffel (de heilige voor de reizigers) is niet gehonoreerd.

Projectinformatie

  • Samenwerking: Petra Spee, Ton Sijstermans, Arjen Poelmans
  • Opdracht: provincie Limburg
  • Periode: 2003, dienstverband Grontmij