Langerak Zuid

Project

De gemeente Liesveld wil een nieuwe woonwijk realiseren in het gebied Langerak-Zuid. Door de venige bodem is extra aandacht voor de waterhuishouding noodzakelijk. Deze visie is mede opgesteld met behulp van de informatie vanm AquaRO en de resultaten van een workshop, die is gehouden op de themadag “water en ruimtelijke kwaliteit” van het Waterschap Rivierenland.

Projectinformatie

  • Samenwerking: Waterschap Rivierenland
  • Opdracht: gemeente Liesveld
  • Periode: 2008