Leefomgevingsplan Vrieheide

De leefbaarheid van de wijk Vrieheide in Heerlen dreigt sterk te verminderen door sociale, ruimtelijke en economische ontwikkelingen. De gemeente helpt de wijk op allerlei gebied, onder andere met een Leefomgevingsplan. De onderwerpen van dit plan zijn gegroepeerd in 2 allianties: de natuurlijke alliantie van bodem, water en groen én de alliantie van occupatie en netwerken. Door eenheid in analyse en visualisatie zijn ze beter te integreren in een ruimtelijk hoofdidee. De visie is geconcretiseerd in een ‘korte termijn actieplan’ en een ‘signaleringskaart’ voor niet voorziene initiatieven. De visie is opgesteld door de gemeente, met begeleiding door GrondRR.

Download hier het rapport

voorkant rapport Vrieheide

Projectinformatie

  • Samenwerking: gemeente Heerlen
  • Opdracht: gemeente Heerlen
  • Periode: 2012 en 2013