Leertraject waterschap Noorderzijlvest en gemeente Groningen

Project

De samenwerking van het waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Groningen is prima, maar kan bij concrete projecten soms verbeterd worden. Men heeft hier een start mee gemaakt door in dit leertraject medewerkers te informeren over nieuwe ontwikkelingen en methodieken:

  • de alliantiebenadering,
  • kwetsbaarhedenkaarten,
  • kaarten met structuurdragers én
  • gidsmodellen Lagenbenadering.

De bijeenkomst leidde tot reflecties over verdere verbetering van de samenwerking, en over de manier waarop deze werkwijze in beleid geborgd kan worden.

voorkant rapport

Download hier het rapport

Projectinformatie

  • Samenwerking: Sander Dijk (Noorderzijlvest) en Anne Helbig (Groningen)
  • Opdracht: waterschap Noorderzijlvest
  • Periode: 2013