Ontwikkelaar methodes en tools

Natuurlijke allianties in Ruimtelijke planvorming

De Alliantiebenadering is een nieuwe tool voor ruimtelijke planvorming. Deze benadering onderscheidt drie allianties:

  1. De Natuurlijke Alliantie gaat uit van de eenheid van bodem, water en groen. De verschillende betrokken sectoren worden integraal aan het begin van een planproces met de Natuurlijke Alliantie ingebracht. De inbreng van regionale gebiedsspecialisten is cruciaal.
  2. De alliantie van mens en maatschappij
  3. De alliantie van occupatie en netwerken.

homepage natuurlijke alliantie

 Gidsmodellen

Gidsmodellen zijn tools gebaseerd op de bodemprofielen.  Aan de hand van 10 landschapstypen laten de gidsmodellen zien welke ruimtelijke aanpassingen adequaat zijn voor klimaatadaptatie. De tools ‘gidsmodellen’ worden gebruikt bij het opstellen van klimaatateliers, -agenda’s en het leerprogramma Natuurlijke Alliantie.

Bij de ontwikkeling van ruimtelijke klimaatagenda’s helpen gidsmodellen gemeenten en waterschappen op weg om zelf klimaatadaptaties te vinden. Het zelf vinden van klimaatadaptaties gebeurt onder andere in klimaatateliers en workshops met betrokkenen van verschillende achtergronden.

Gidsmodellen vormen een onderdeel van de methode Natuurlijke Alliantie.


homepage gidsmodellen

 Deltabeeldbank

De tool ‘Deltabeeldbank’ laat inspirerende en foto’s zien van klimaatadaptaties die reeds gerealiseerd zijn. Soms zijn er ook pijnlijke missers gefotografeerd, de bloopers.


homepage deltabeeldbank

Leerprogramma Natuurlijke Alliantie

Onderwijs is geïnteresseerd in de Natuurlijke Alliantie. Daarvoor is speciaal een leerprogramma ontwikkeld met 12 verschillende modulen.


homepage leerprogramma

 Ambtieladder/ Climatezipper

Aanpassen aan klimaatveranderingen is een complex en onzeker proces. Met de ambitieladder bepaal je hoe ver je ambities liggen op gebied van:

  • Klimaatadaptatie
  • Welke maatregelen je kunt nemen om de klimaatambities te bereiken.

De klimaatambitieladder/ Climatezipper is gerelateerd aan de Natuurlijke Allianties en gidsmodellen.


deel van de ambitieladder

 Projectenwebsite

Op de tool ‘projectenwebsite’ vindt u projecten die met de Natuurlijke Alliantie worden uitgevoerd. Omdat de methode ‘Natuurlijke Alliantie’ nog niet vastligt is het zinvol te kijken bij andere gemeenten die hetzelfde proces doorlopen. Met de tool ‘projectenwebsite hebben we deze stap vergemakkelijkt. Je kunt op de ‘projectenwebsite’ gemakkelijk de vorderingen van je eigen project volgen, maar ook leren van de projectaanpak van anderen die op ongeveer hetzelfde punt staan.


homepage projectenwebsite