PAO cursus “Leven met water in de stad”

Project
In de ce cursus zijn veel onderwerpen behandeld, zoals waterrobuust bouwen, succesvolle realisatie en beheersaspecten. De voordracht van GrondRR ging over Water en ruimtelijke kwaliteit, behandeld vanuit een landschaparchitectonische stellingname.

 Projectinformatie

  • Samenwerking:
  • Opdracht:¬†Stichting Postacademisch Onderwijs, TU Delft
  • Periode:¬†2008