Inrichtingsplannen

Tijdens mijn dienstverbanden als landschapsarchitect (tot 2006) ben ik veel bezig geweest met het ontwerpen van landgoederen en structuurvisies. De ontwerpen zijn gemaakt tijdens dienstverbanden bij onder andere Copijn Groenadvisers, Royal Haskoning en Grontmij.

Inrichtingsplannen