Regiobijeenkomsten evaluatie Watertoets

 Project

RIZA (nu: Waterdienst) heeft vier regiobijeenkomsten georganiseerd in het kader van de evaluatie van de watertoets. GrondRR heeft workshops geleid op drie van deze bijeenkomsten (Utrecht, Eindhoven en Deventer). Ook zijn verslagen gemaakt en een algemene recapitulatie.

Projectinformatie

  • Samenwerking
  • Opdracht: VROM
  • Periode: 2007