Ruimtelijk Kader Water Nijmegen

Nijmegen klimaatsensitief

De gemeente Nijmegen heeft in haar structuurvisie bepaald dat de stad wil doorgroeien naar een klimaatsensitief ambitieniveau (volgens de waterschaalmethode). Dit niveau kan alleen bereikt worden als waterdeskundigen en ontwerpers intensief samenwerken. Het handboek geeft richting aan deze samenwerking.

Samenwerking gebeurt onder andere via:

  • Een consistente inventarisatie (zie bijvoorbeeld bouwsteen sanitatie),
  • Door een gemeenschappelijk visie op de stad (zie ondermeer kaarten ondergrond en waterdragers).
  • De visie wordt per stadsdeel geconcretiseerd (zie stadsdeel Maasgeulen).
  • Welk gidsmodel toegepast kan worden.

Download hier het rapport

Voorkant rapport Ruimtelijk kader Nijmegen


 Projectinformatie

  • Opdrachtgever: gemeente Nijmegen;
  • samenwerking met Grontmij, TTE, Aramis;
  • periode 2009 en 2010