SKB Amersfoort

Duurzame ontwikkeling van de ondergrond

Methoden die de duurzame ontwikkeling van de ondergrond bevorderen worden vaak ontwikkeld in projecten. Showcase Amersfoort van Stichting Kennisontwikkeling Bodem (SKB)  is hiervan een voorbeeld.

De Natuurlijke Alliantie integreert:

  • bodem
  • ondergrond,
  • water,
  • groen/ landschap

Bij de ruimtelijke planprocessen vormen de vier sectoren één ruimtelijke pijler. De methode van de Natuurlijke Alliantie is ontstaan vanuit het waterbeleid. Bodem en ondergrond zijn daarin te slecht geïntegreerd. Showcase Amersfoort richt zich op de versterking van bodem in de Natuurlijke Alliantie. Dat heeft betrekking op:

  • de denkmanier en
  • op hulpmiddelen, zoals de gidsmodellen lagenbenadering.

De methode wordt toegepast op visievorming en concretisering van de groenblauwe structuur van Amersfoort. Het kader is het structuurbeeld voor de Natuurlijke Alliantie van Amersfoort. Daarbij is extra aandacht voor verzilvering van baten in het profit domein.

voorkant folder

Download hier de folder van de Natuurlijke Alliantie van bodem, water en groen

voorkant folder

Download hier de publieksfolder van de Natuurlijke Alliantie van bodem, water en groen.

Projectinformatie

  • Samenwerking: SBRCURnet, Alterra, gemeente Amersfoort, waterschap Vallei en Veluwe
  • Opdracht: SKB
  • Periode: 2013 en 2014