Gelderse ruimtelijke kwaliteit

Gelderse bouwmeesters en ruimtelijke kwaliteit Bestuurders verwoorden vaak de visies van gemeenten op ruimtelijke kwaliteit en de eigen ambities daarin. In deze serie interviews wordt met de gemeentelijke bouwmeesters gesproken. Mensen die vaak het beleid achter de schermen in grote mate bepalen en uitvoeren. De volgende personen komen aan het woord: Jan Schreurs (Nunspeet), het duo Gerard Albers en Piet Vermeer (Putten), Rob ...

Ontwikkelingsplan locatie Span

Project In interactieve werkateliers zijn twee modellen bepaald voor de herontwikkeling van een verwaarloosd bedrijfsterrein. Het gebied ligt een in markante overgangszone tussen de stuwwal en het landbouwgebied. De ontwikkelling van het terrein is bepaald vanuit een visie op die overgangszone als geheel. Projectinformatie Samenwerking: Geert Gerritsen Bouwkunsten BV Opdracht Periode: 2007

Dorpsinbreiding Aerdt

Project Aerdt is een dijkdorp langs de Oude Rijn. Door de sloop van een huis kwam in het centrum een terrein vrij voor nieuwbouw. Het terrein ligt aan een kruispunt van de hoofdweg door het dorp en een entreeweg vanuit het zuidelijk gelegen open komgebied. Geadviseerd is om deze bijzondere plek te markeren met een brinkje, waardoor tevens de ligging ...

Nijkerkerveen

Project De invulling van een perceel aan de westzijde van Nijkerkerveen bleek cruciaal voor de identiteit van de nieuwe westelijke bebouwingsrand. In het schetsadvies zijn drie principes aangereikt voor die westrand, waardoor de eigenaar “met visie” naar de gemeente kon stappen. Projectinformatie Samenwerking: Geert Gerritsen Bouwkunsten BV Opdracht: Periode: 2007

Visvijvers op “de Kool”

Project De heer Sonderen wilde een bedrijf met visvijvers realiseren op een voormalig agrarisch perceel “de Kool”. In verschillende gemeenschappelijke ontwerpsessies is een ontwerp gemaakt voor de visvijvers. Het gebied van “de Kool” wordt in drieën gedeeld door een bestaande weg met berken en een nieuwe bomenlaan. De nieuwe bomenlaan is evenwijdig aan een persleiding ontworpen. Elk deel van het ...

Boswonen

Project De sloop van een groot kassencomplex in het buitengebied van de gemeente Montferland moest worden gefinancierd met de bouw van woningen. Deze woningen moesten goed passen in het landschap. Daarom is een boscomplex voorgesteld, met open schegvormige ruimten. Deze scheggen maken uitzichten op het landschap mogelijk. De huizen zijn ontworpen op de overgang van bos en scheggen. Zo is ...

Recreatiewoningen op Wientjesvoort

Bouw van recreatiewoningen De bouw van recreatiewoningen zou de exploitatie van het landgoed Wientjesvoort kunnen versterken dacht de eigenaar van landgoed Wientjesvoort. Hij had een open bosakker uitgekozen dat deel uitmaakt van het landgoed. Dit idee is gevisualiseerd in model ‘Randen’. Wij vonden dit geen goed idee, uit beleidsmatige en landschappelijke overwegingen. Voor de bouw van recreatiewoningen is daarom tweede model gemaakt ...

Bonifaciushof Horssen

Project Studie naar bebouwingsmogelijkheden rond de oude kerk van Horssen. Projectinformatie Samenwerking: Bert Harmelink, Rex den Heijer Opdracht: Grondeigenaar Periode: 2003, dienstverband Grontmij naar andere niet uitgevoerde inrichtingsplannen

Buitenplaats de Waayenberg

Project In het park stond een appartementscomplex, voor het laatst gebruikt voor de opvang van asielzoekers. Onderzocht is op welke wijze nieuwe bebouwing kon worden gerealiseerd, met gebruikmaking van de fundamenten van het bestaande gebouw. Bedoeling was om hier zorgfuncties aan te bieden. Vanwege het uitzicht vanaf de openbare weg is een deel van de nieuwe bebouwing verlaagd aangelegd met ...