Testworkshops gidsmodellen

Project

De nieuwe gidsmodellen water van het ministerie Infrastructuur & Milieu zijn getest in een serie workshops, verspreid over Nederland. Gidsmodellen zijn beschikbaar voor elk landschapstype. De gidsmodellen zijn getest in een eigen case. Lokale deskundigen beoordelen zo de inhoudelijke waarde en bruikbaarheid. Een case bestaat uit:

  • een intakegesprek met gemeente en waterschap;
  • een serie van (meestal) 2 workshops (van ca 15-20 mensen);
  • een verslag.

GrondRR verzorgt de methodische inbreng, het begeleiden van de schetssessies en de verslaglegging. Afhankelijk van de vragen van gemeente en waterschap worden andere deskundigen betrokken (bijvoorbeeld op gebied van energie of samenwerking). Zie:

Download hier het rapport

voorpagina rapport

Projectinformatie

  • Samenwerking: E-Colijn, Robbert de Koning, Grounds, CURNET
  • Opdracht: Ministerie I&M, Actieprogramma water en ruimte, waterschappen en gemeenten
  • Periode: 2011 en 2012