Toetsing waterambities Amersfoort

Nieuwe structuurvisie voor Amersfoort

De gemeente Amersfoort is bezig met het opstellen van een nieuwe structuurvisie. Het Waterschap Vallei & Eem heeft advies gegeven hoe water het beste geborgd kan worden in de structuurvisie. De waterschaalmethode is gebruikt bij een beleidsanalyse van het RO beleid en het waterbeleid.

De ambities vanuit de watersector reiken tot het niveau Waterbeheersend van de methode Waterschalen. De waterambities van de structuurvisie en het collegeprogramma reiken tot aan Waterverbindend. Op grond van de analyse is een voorstel gemaakt als leidraad voor de samenwerking. Zie memo: Water in de structuurvisie van Amersfoort

Projectinformatie

  • Samenwerking: Waterschap Vallei & Eem
  • Opdracht: Waterschap Vallei & Eem
  • Periode: 2011