Uitbreiding IJsselmuiden

Project

IJsselmuiden grenst aan de Koekoekspolder. Als onderdeel van de ontwikkeling van glastuinbouw in deze polder werd een buurtje ontworpen. In het ontwerp is een functionele aansluiting gezocht op de bestaande wijk. De typologie van de bebouwing is afgestemd op agrarische clusters in de polder.

Projectinformatie

  • Samenwerking: Arjen Poelmans
  • Opdracht: Ontwikkelmaatschappij Koekoekspolder
  • Periode: 2004, dienstverband Grontmij