Verborgen pracht, verborgen kracht

Eén van de krachten van Renkum

De pracht van het water en het landschap van de gemeente Renkum is één van haar grote krachten. Deze pracht is niet altijd even zichtbaar. In het rapport wordt vanuit een integrale aanpak hun gecombineerde kracht beter zichtbaar gemaakt. Hierbij is als denkmanier gebruik gemaakt van de PiROmide van Renkum. Aan de hand van de analyses en thematische verkenningen is een blauwgroene visie gemaakt (de Prachtkaart). De kaart is opgebouwd aan de hand van 5 Krachtlijnen, dat zijn integrale beleidslijnen die samen richting geven aan de versterking en doorontwikkeling van de blauwgroene hoofdstructuur van Renkum. De Krachtlijnen zijn: de Blauwe Motor/ Voorrang voor de natuur/ Elk dorp kleurt anders blauw en groen/De buitenlandgoederen/ Het Oosterbeekse landgoedpark. De Prachtlijnen worden opgestart en verwerkt en verweven in lopende beleidsvisies en uitvoeringsprogramma’s. Het rapport heeft ook een eigen doorwerking: het vormt het startpunt van drie samenhangende ‘kettingen’ van projecten, die elk en in samenhang een stevige impuls geven aan het realiseren van de Prachtvisie.

Analyses en thematische verkenningen

Download hier het rapport

voorpagina rapport

Projectinformatie pracht en kracht,

  • Samenwerking: met Waterschap Vallei & Eem, gemeente Renkum en Aramis;
  • Opdrachtgevers: Waterschap Vallei & Eem en gemeente Renkum;
  • Periode: 2011