Waterschalen

Project

Het waterbeleid van Nederlandse gemeenten en waterschappen wordt steeds complexer en integraler, mede door de veranderingen in het klimaat en de toename van stedelijke, recreatieve en ecologische gebruiksvormen. Op basis van een methode van de Monash Universiteit uit Melbourne is de methode `waterschalen´ ontwikkeld voor gemeenten en waterschappen. De methode maakt het mogelijk om waterambities in gemeentelijke structuurvisies te verankeren, en is tevens leidraad voor consistente analyses en planprocessen. De basis is het natuurlijke systeem, daarboven zijn de bouwstenen van het waterbeheer gelegen, zoals veiligheid, droge voeten en functiecombinatie. De bouwstenen zijn gegroepeerd in ambitieniveaus, uitgangspunt voor bestuurlijke besluitvorming.
(klik hier voor een uitgebreide uitleg)

Download hier de pdf (9,5MB)

voorkant brochure waterschalen

Projectinformatie

  • Samenwerking: Deltares/ Geldof c.s./ Grontmij
  • Opdracht: Waterschap Rivierenland
  • Periode: 2009