Wijkgeneses Nijmegen

Stadsatlas Nijmegen COM

De stadsgenese van Nijmegen geeft een beeld van de ligging van de stad in het omringende landschap, ze verbeeldt ook de relatie met haar ondergrond. Het schaal- en detailniveau van de stadsgenese is onvoldoende gedetailleerd voor toepassing op wijkniveau. In het project Wijkgeneses Nijmegen wordt een uitwerking gemaakt voor de stadsdelen Hengstdal en Nijmegen-Oost. In de wijkgeneses wordt het Romeinse verleden van dit deel van Nijmegen herkenbaar gemaakt. Ze vormt een basis om dat verleden te gebruiken als inspiratie van maatschappelijke opgaven, zoals energie en gezondheid. Het project wordt medegefinancierd door de Erfgoeddeal. Dit project bouwt voor op de Stadsatlas van Nijmegen.

Projectinformatie

  • Samenwerking: Geo-Inspiratie
  • Opdracht: gemeente Nijmegen (Marike Wesseling)
  • Periode: 2020