Werkwijze tijdens een klimaatatelier

Workshop met ambtenaren