GrondRR

Adviesbureau van landschapsarchitect ir. Vincent Grond

GrondRR is opgericht in 2007 en gevestigd aan de Bospoort 37 in Ede. Hier woon ik ook met mijn vrouw en drie kinderen. Twee van hen wonen niet meer thuis.

Ruimte en Regie

De RR achter mijn naam staan voor Ruimte en Regie. Beide begrippen geven de kern aan van mijn werkopvatting. Ik denk dat we de Ruimte als geheel moeten zien. Dat wil zeggen de Ruimte moeten we plannen vanuit inzicht in de relaties tussen ondergrond, landschap en bebouwing. Ik vind dat het vak van landschapsarchitectuur een goede basis biedt voor (ondersteuning van) Regie van integrale planprocessen. Als landschapsarchitect kan ik vanuit een ruimtelijke achtergrond mede inbreng leveren op ruimtelijke kwaliteit en samenhang. In Hulpmiddelen zoals de gidsmodellen gebruik ik als leidraad. In de gidsmodellen is veel kennis samengebracht van deskundigen. De hulpmiddelen kunnen ingezet worden om het ruimtelijke planvormingproces te versnellen en te verdiepen.

Werkervaring

De werkzaamheden van GrondRR bouwen voort op de werkervaring bij eerdere werkgevers, zoals Copijn Groenadviseurs, RoyalHaskoning, en Grontmij. In deze perioden heb ik gewerkt aan een zeer breed palet van opgaven. Bijvoorbeeld renovatieplannen van landgoederen, bestemmingsplannen buitengebied, inrichting van wijken, inrichting van parken en begraafplaatsen én locatiestudies voor windmolens (zie CV).

 Netwerk

GrondRR heeft een uitgebreid netwerk waarmee wordt samengewerkt, zowel met collega- adviseurs, onderzoeksinstellingen als overheden. Momenteel wordt samengewerkt met:

  • Alterra
  • KNMI
  • CAS
  • ORG-ID
  • PROquint
  • Synargio architecten
  • Hogeschool Van Hall Larenstein

Opdrachtgevers

De opdrachtgevers van GrondRR bestaan vooral uit gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries. Dat kan een directe relatie zijn, of indirect als ‘onderaannemer’ via een andere organisatie. Graag heb ik dat de opdrachtgevers actief meewerken in het planproces. Dit komt het draagvlak ten goede. Een mooi voorbeeld is de Ruimtelijke Klimaatagenda voor Rheden, waar de gemeente en GrondRR samen de rapportage schrijven.

Ontwikkeling van methodes en hulpmiddelen

De projecten die ik begeleid leveren vaak nieuwe methodes en hulpmiddelen voor klimaatadaptatie. Bijvoorbeeld de Natuurlijke Alliantie, de Gidsmodellen en nu de ClimateZipper. Ervaringen met methoden en tools leiden weer tot aanscherping van de methodes en hulpmiddelen.

Inrichtingsplannen

Soms word ik gevraagd voor een inrichtingsplan voor een locaties. Zo ben ik nu betrokken bij de inrichting van een woonkavel in Wekerom, waar een agrarisch erf   wordt omgevormd tot een woonkavel met twee woonhuizen. Dit soort werkzaamheden heb ik vooral gedaan in mijn dienstverbanden (zie inrichtingsplannen)

Natuurlijke Alliantie

Tijdens de projecten over klimaatadaptatie vond ik dat de kennis over bodem, water en natuur in de ruimtelijke planvorming ontbrak. Hierdoor werden kansen gemist. Dat kun je opdrachtgevers zelden kwalijk nemen. Ik vind het een taak van de ‘vakwereld’ om een beter plankader te ontwikkelen waarin de specifieke vakkennis gewaarborgd is.

Sectorale plannen

In Nijmegen is de eerste stap gezet bij de ontwikkeling van het Ruimtelijk Kader Water. Dit is een visie op de wijze waarop water in het RO domein geïntegreerd zou kunnen worden. De visie was had draagvlak. In de gemeentelijke besluitvorming werd de visie echter gezien als een sectoraal plan. Bodem/ondergrond en natuur/groen werden vervolgens aan het palet toegevoegd. Door hiervoor open te staan is de Natuurlijke Alliantie geboren. Bij de ontwikkeling van de Natuurlijke Alliantie is gebruik gemaakt van ideeën en ervaringen van een grote groep mensen en organisaties.

Projectenwebsites

De afgelopen 2 jaar kunnen projecten via een rapportage én via een website worden opgeleverd. Hiervoor maak ik gebruik van de diensten van bureau WPMaatwerk. Een bureau dat gespecialiseerd is in WordPress. Duplostudio is een bureau voor infographics. Dit bureau maakt voor mij hoogkwalitatieve tekeningen, zoals de Gidsmodellen en de layout van de ClimateZipper.