GrondRR, adviesbureau van landschapsarchitect en plancoach ir. Vincent Grond

voorzijde artikel bodem

Natuurlijk systeem

  • Het systeem van water en bodem (het natuurlijke systeem) moet sturend worden voor ruimtelijke ontwikkelingen. Zie oa de brief van de regering aan de 2e kamer.
  • Veel mensen begrijpen niet goed wat het natuurlijke systeem eigenlijk is, wat de voordelen zijn om het te benutten, én hoe je dat kan doen.
  • GrondRR kan u samen met Geo-Inspiratie (Gilbert Maas) daarin ondersteunen met kennis, inzicht, inspiratie, coaching en praktijktoepassingen.
  • Gebaseerd op lange ervaring in praktijkprojecten en wetenschappelijk onderzoek.
brochure erfgoeddeal

Voorbeelden

  • Recente praktijkvoorbeelden zijn de WBS (Water Bodem Sturend) atlas van Gelderland, de Omgevingsvisie van Harderwijk, het wijkregieplan van de wijk Hengstdal in Nijmegen én de gebiedsgenese voor de EHZ-regio (Ermelo, Harderwijk en Zeewolde).
  • De mede door ons ontwikkelde tools en hulpmiddelen richten zich vooral op systeemniveau, dat in veel planprocessen nauwelijks aan de orde komt. Voorbeelden hiervan: gidsmodellen, stads- en gebiedsgeneses, stadsatlas, BKNSN (Basiskaart Natuurlijk Systeem Nederland) en de fotobeeldbank.
  • Een systeemgerichte aanpak vraagt om een specifiek planproces, dat regievoering op gebiedsniveau mogelijk maakt. Het AB-Regiebord wijst de weg hierin.

Samenwerking

  • Recente opdrachtgevers van GrondRR zijn provincie Gelderland, Rijksvastgoedbedrijf (RVB), RUD Drenthe, STOWA, RCE én de gemeenten Nijmegen, Rheden en Harderwijk.
  • GrondRR werkt in een vast netwerk. Naast Geo-Inspiratie bestaat dat uit: Stichting CAS (klimaat), de RondeHaveman (ecologie), Duplostudio (grafische vormgeving), Bouwmeester (tekstredactie) en Rethinklandscape (GIS). Samen met VLAM bondgenoten (gezondheid) onderzoekt GrondRR de integratie van ‘fysiek’ en ‘sociaal’.