GrondRR, adviesbureau van landschapsarchitect ir. Vincent GrondAdviseur OmgevingsvisieGrondRR adviseert de gemeenten Culemborg en Oegstgeest bij het opstellen van haar Omgevingsvisie. Voor STOWA zijn 5 pilots uitgevoerd, waarin waterschappen en gemeenten de kansen hebben verkend van de kracht van het natuurlijk systeem als onderlegger van de Omgevingsvisie. Leidraad vormt de procesaanpak van de AlliantieBenadering.

Adviseur klimaatadaptatie


De aard en intensiteit van veel ruimtelijke effecten zijn afhankelijk van het natuurlijk systeem, inzicht in het systeem is een grote hulp om intelligente en langdurig effectieve ingrepen te identificeren. Bij veel inrichtingsprojecten ontbreekt een regionale analyse van het natuurlijke systeem. GrondRR ontwikkelde samen met CAS een methode om in die gevallen toch klimaatadaptatie zo goed mogelijk te verankeren (zie de handreikingen klimaatadaptatie voor ProRail en Rijks VastgoedBedrijf.


Ontwerper van erf, park en wijk

Vincent Grond is opgeleid als ontwerper. Veel ontwerpopdrachten zijn gerealiseerd, met name werken uit in de perioden dat hij werkzaam was bij Royal Haskoning (nu RHDHV), Grontmij (nu Sveco) en Copijn Groenadviseurs.

  • Erf en park, landgoederen
  • Wijken
  • Windmolenparken