GrondRR, adviesbureau van landschapsarchitect ir. Vincent Grond • Regisseur van complexe ruimtelijke studies en processen
 • Gespecialiseerd in klimaatadaptatie, ontwikkelaar tools en methodes
 • Groot netwerk bij overheden, onderzoeksinstellingen en adviesbureaus
 • Ruime ervaring in ruimtelijke planprocessen, zoals structuurvisies, ontwerpen voor wijken en parken, bestemmingsplannen, locatiestudies windenergie.

Tools borgen kennisBekijk de Gidsmodellen.nl , de website Fotobank NA of de website Klimaatatelier.

Ervaringen van praktijkprojecten worden geborgd in praktische hulpmiddelen en tools, zoals de Fotobank NA, Gidsmodellen, Klimaatatelier en Ontwerpbouwstenen (zie hiernaast). Deze tools ondersteunen de verschillende planstappen van de methode Natuurlijke Alliantie. GrondRR is bezig met doorontwikkeling van:

 • Spel Ontwerpbouwstenen (ontwikkeld samen met ORG-ID)
 • Praatpizza, bordspel om gesprekken te ordenen
 • Landschapsanalyse, methode voor ge├»ntegreerde analyse van bodem, water en groen

Plannen vanuit eenheid bodem, water en groenBekijk de website de Natuurlijke Alliantie.

 • GrondRR is hoofdontwikkelaar van de methode Natuurlijke Alliantie en de Alliantiebenadering.
 • De Natuurlijke Alliantieis een handvat voor samenwerking bij ruimtelijk beleid en inrichting, met een focus op klimaatadaptatie
 • De Natuurlijke Alliantiegaat uit van de eenheid van bodem, water en groen op alle schaalniveaus.

Verbinding van uitvoering, beleid en methodiek


Vincent Grond heeft veel ervaring met:

 • Concrete ontwerpopdrachten,
 • Structuurvisies,
 • Bestemmingsplannen.

Een flink aantal ontwerpen zijn uitgevoerd. Op basis van deze achtergrond legt GrondRR een verbinding tussen uitvoering, beleid en methodiek.