GrondRR, adviesbureau van landschapsarchitect en plancoach ir. Vincent Grond

Natuurlijk systeem

  • De regering heeft in haar brief aan de 2e kamer aangegeven dat het systeem van water en bodem (het natuurlijke systeem) sturend moeten worden voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is ingewikkeld, want een samenhang met andere opgaven moet gerealiseerd worden. Woningbouw, klimaat, stikstof, energie en milieu worden immers steeds belangrijker voor de toekomstige inrichting van Nederland.
  • Dit heeft grote gevolgen voor de benodigde informatie, deze is vaak beschikbaar op operationeel niveau, maar niet op het niveau van het natuurlijke systeem.
  • Dit heeft ook gevolgen voor planprocessen zelf. We moeten steeds meer strategische planprocessen volgen, waarin het natuurlijke systeem een onderlegger vormt. Een strategische aanpak is het meest effectief, als die vanaf het begin gevolgd wordt.
  • Uiteindelijk gaat het om de uitvoering, dus van strategisch niveau doorkoppelen naar tactisch (opgaven) en operationeel (aanleg en onderhoud).
voorzijde artikel bodem

Benutten ervaring uit praktijkprojecten

  • Samen met opdrachtgevers en collega-adviseurs heeft GrondRR expertise opgebouwd om deze sturing te realiseren, zowel op gebied van informatie, hulpmiddelen als planprocessen.
  • Deze ervaringen zijn voortgekomen en afgeleid uit succesvolle praktijkprojecten, waarmee de effectiviteit bewezen is.
  • Recente voorbeelden zijn de WBS (Water Bodem Sturend) atlas van Gelderland, de Omgevingsvisie van Harderwijk, het wijkregieplan van de wijk Hengstdal (Nijmegen) en de gebiedsgenese voor de EHZ-regio (Ermelo, Harderwijk en Zeewolde).
brochure erfgoeddeal

Samenwerking

  • GrondRR werkt altijd samen met opdrachtgevers en collega-adviseurs. Liefst in een verhouding als gelijkwaardige partner, soms als uitvoerder/ opdrachtnemer.
  • Recente opdrachtgevers: provincie Gelderland, Rijksvastgoedbedrijf (RVB), RUD Drenthe, STOWA, RCE én de gemeenten Nijmegen, Rheden, Harderwijk en Midden-Drenthe.
  • Netwerk van collega-adviseurs: Geo-Inspiratie (bodem en geomorfologie), Stichting CAS (klimaat), de RondeHaveman (ecologie), VLAM bondgenoten (gezondheid), Duplostudio (grafische vormgeving), Bouwmeester (tekstredactie) en Rethinklandscape (GIS). Per opdracht wordt een team gevormd, vaak onder regie van GrondRR.