GrondRR, adviesbureau van landschapsarchitect en plancoach ir. Vincent Grond

Samenwerking

  • Succesvolle projecten kunnen alleen tot stand komen door integratie van inhoudelijke en procesmatige kennis en kunde van opdrachtgevers en collega-adviseurs.
  • Opdrachtgevers zijn o.a. Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, STOWA, ProRail, provincies Gelderland en Zuid-Holland, gemeenten Nijmegen, Dordrecht, Midden-Drenthe en Oegstgeest.
  • GrondRR werkt graag samen met collega-adviseurs, o.a. Geo-Inspiratie, Stichting CAS, Atelier GroenBlauw, ORG-ID, Duplostudio en Broks-Messelaar.
voorzijde artikel bodem

Aanpak

  • Veel ruimtelijke planprocessen zijn onnodig complex, tijdrovend en duur. Er ontbreekt een adequaat en gedeeld planconcept, waarin maatschappelijke opgaven in echte samenhang worden gepland en gerealiseerd.
  • Zo ingewikkeld is het allemaal niet! Hulpmiddelen als Stadsgeneses, Gidsmodellen en de handreikingen Klimaatadaptatie van ProRail en RVB wijzen de weg.
  • GrondRR is vaandeldrager van de AlliantieBenadering (AB), de methode achter¬† deze hulpmiddelen. De AB neemt het natuurlijke systeem en het sociale systeem als uitgangspunt. Bebouwing en Infrastructuur is het speelveld tussen deze 2 systemen. Met ervaringen en kennis uit praktijkprojecten wordt de aanpak voortdurend aangescherpt en uitgebreid.
brochure erfgoeddeal

Leren

  • GrondRR geeft mede vorm aan lesprogramma‚Äôs van Hogeschool van Hall Larenstein en de Erfgoedacademie. U kunt zich inschrijven voor een mede door GrondRR gegeven webinar over systeemplanning bij de Erfgoedacademie.
  • De AB is een inhoudelijke onderlegger voor de VONDST-aanvraag voor de Erfgoeddeal. De aanvraag is gericht op het beter benutten van de kansen van erfgoed in de systeemaanpak. De aanvraag is gehonoreerd, komende 2 jaar worden ca. 14 pilots gerealiseerd door een brede groep overheden en adviseurs.