GrondRR, adviesbureau van landschapsarchitect en plancoach ir. Vincent Grond

Samenwerking

  • Succesvolle projecten kunnen alleen tot stand komen door integratie van inhoudelijke en procesmatige kennis en kunde van opdrachtgevers en collega-adviseurs.
  • Opdrachtgevers zijn o.a. Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, STOWA, ProRail, provincies Gelderland en Zuid-Holland, gemeenten Nijmegen, Dordrecht, Midden-Drenthe en Oegstgeest.
  • GrondRR werkt graag samen met collega-adviseurs, o.a. Geo-Inspiratie, Stichting CAS, Atelier GroenBlauw, ORG-ID, Duplostudio en Broks-Messelaar.
voorzijde artikel bodem

Aanpak

  • Veel ruimtelijke planprocessen zijn onnodig complex, tijdrovend en duur. Er ontbreekt een adequaat en gedeeld planconcept, waarin maatschappelijke opgaven in echte samenhang worden gepland en gerealiseerd.
  • Zo ingewikkeld is het allemaal niet! Hulpmiddelen als Stadsgeneses, Gidsmodellen en de handreikingen Klimaatadaptatie van ProRail en RVB wijzen de weg.
  • GrondRR is vaandeldrager van de AlliantieBenadering (AB), de methode achter  deze hulpmiddelen. De AB neemt het natuurlijke systeem en het sociale systeem als uitgangspunt. Bebouwing en Infrastructuur is het speelveld tussen deze 2 systemen. Met ervaringen en kennis uit praktijkprojecten wordt de aanpak voortdurend aangescherpt en uitgebreid.
brochure erfgoeddeal

Leren

  • GrondRR geeft mede vorm aan lesprogramma’s van Hogeschool van Hall Larenstein en de Erfgoedacademie. U kunt zich inschrijven voor een mede door GrondRR gegeven webinar over systeemplanning bij de Erfgoedacademie.
  • De AB is een inhoudelijke onderlegger voor de VONDST-aanvraag voor de Erfgoeddeal. De aanvraag is gericht op het beter benutten van de kansen van erfgoed in de systeemaanpak. De aanvraag is gehonoreerd, komende 2 jaar worden ca. 14 pilots gerealiseerd door een brede groep overheden en adviseurs.