Klimaatagenda en klimaatateliers

In de klimaatateliers is GrondRR de  ateliermeester en werkt samen met CAS (klimaat) en Alterra (gebiedskennis). Klimaatateliers duren één (of een halve) dag waarin 6 stappen worden doorlopen. Meer informatie vindt u op www.klimaatatelier.nl.

Klimaatateliers zijn een goede opstap voor consistente klimaatagenda’s.