Raadsatelier Rheden

De gemeente Rheden stelt een ruimtelijke klimaatagenda op. De betrokkenheid en instemming van raad en college zijn hierin cruciaal. Daarom is op 11 november 2015 een speciaal klimaatatelier voor raadsleden georganiseerd. De verantwoordelijke wethouder mevrouw Nicole Olland was tijdens het hele klimaatatelier aanwezig.

De  deelname aan het klimaatatelier vond de raad erg verhelderend.

  • het belang van klimaatadaptatie voor de gemeente werd duidelijker;
  • er ontstond inzicht in de stappen die de gemeente al gezet had;
  • er was tevredenheid over de  vroegtijdige
  • Het klimaatatelier in de avonduren leidde tot meer begrip en waardering voor de betrokken ambtenaren.


Download hier het verslag van het “klimaatatelier voor de raad van Rheden”

voorkant rapport


 Projectinformatie

  • Samenwerking: Alterra
  • Opdrachtgever: gemeente Rheden
  • Periode: 2015