Structuurvisie Avenhorn de Goorn

Project In deze structuurvisie is de hoofdstructuur van de gewenste uitbreidingen vastgelegd, die er mede op zijn gericht om de eenheid van beide dorpen te versterken. De belangrijkste fietspaden en waterlopen verbinden de bestaande en toekomstige woongebieden. Parkjes zijn aan de fietspaden gekoppeld. Projectinformatie Samenwerking: Robbert-Jan Wijntjes Opdracht: gemeente Wester-Koggenland Periode: 2000, dienstverband Zandvoort Ordening & Advies naar de andere structuurvisies

Naamsloot

Project De wijk Naamsloot is een schakel geworden tussen de dorpjes Avenhorn en de Goorn. Een simplele gebogen structuur verbindt de dorpjes en zorgt voor een herkenbare opzet, van invloed op zowel bebouwing, wegen als waterlopen. Projectinformatie Samenwerking: Robbert-Jan Wijntjes en Renë Roessingh Opdracht: (toenmalige) gemeente Wester-Koggenland Periode: 1995, dienstverband Zandvoort Ordening & Advies Naar de andere inrichtingsplannen

Uitbreiding Avenhorn

Project Dit buurtje is ontworpen als stedenbouwkundige afronding van Avenhorn. Een wandelpad verbindt het buurtje met het achtergelegen dorpsbos. De kronkelige loop van het pad relativeert de symmetrische opzet van het plan. Projectinformatie Samenwerking: Robbert-Jan Wijntjes en René Roessingh Opdracht: (toenmalige) gemeente Wester-Koggenland Periode: 1995, dienstverband Zandvoort Ordening & Advies Naar de andere uitgevoerde inrichtingsplannen