IFLA congres Apeldoorn

Project Het IFLA congres werd voor de eerste keer in haar bestaan in Nederland gehouden. Thema was: Transforming with water. De meeste projecten en bijdragen waren gericht op maatschappelijke en vormtechnische aspecten. In de AquaRO workshop is ingegaan op de mogelijkheden, die de hydrologie biedt voor functionele en betekenisvolle ontwerpprocessen.  Projectinformatie Samenwerking Opdracht: Waterschap Rivierenland Periode: 2008