Testrapport I&M gidsmodellen

Gidsmodellen water zijn ruimtelijke schema’s die beperkingen en kansen van water als drager van ruimtelijke structuren inzichtelijk maken. Aan de hand van de gidsmodellen wordt bevorderd dat het aspect water mede bepalend wordt voor hoofdstructuren van ruimtelijke ontwikkelingen. Het ministerie van I&M wil de rol van gidsmodellen in het Deltaprogramma bevorderen, en heeft daarom opdracht gegeven om de bestaande methodieken te integreren in de nieuwe ‘state of the art’ I&M methodiek. Eerst wordt een testrapport gemaakt, die worden vervolgens getest in workshops verspreid over Nederland. De gidsmodellen worden ingebed in een visie op de waterhuishouding in Nederland in 4 schaalniveaus: Nederland, landschappelijke regio’s, gidsgebieden en inrichting. De gidsmodellen zijn opgebouwd uit een ‘ondertekening’ (die de landschappelijke en hydrologische informatie biedt van de basissituatie) en daarboven een geschematiseerde weergave van de manier waarop water en groen als drager van de ruimtelijke structuur kunnen fungeren.

Download hier het rapport

voorkant rapport

Projectinformatie

  • Samenwerking: Grontmij, Robbert de Koning, Duplostudio, Henk Bouwmeester
  • Opdracht: ministerie I&M
  • Periode: 2011