relatie begraafplaats met uitbreiding

Rieky

ontwerptekening van de relatie tussen omliggende bos en begraafplaats