Oud Groevenbeek te Putten

Renovatieplan Het park van landgoed Oud Groevenbeek bestond uit twee losse bosweiden. In het renovatieplan is er een echt park van gemaakt, de weiden zijn met elkaar verbonden door de kap van een tussengelegen bosgedeelte. Verder zijn zichtassen opengekapt en is de tuin verfraaid met hagen als omlijsting van oude buxusbollen. Projectinformatie Samenwerking: Jörn Copijn Opdracht: Vereniging Natuurmonumenten Periode: 1990, dienstverband Copijn Groenadviseurs ...

Renovatie park Bronbeek

Project In het landgoed Bronbeek worden sporadisch manifestaties georganiseerd, die veel publiek trekken. De buurt wil geen last van parkeerders, daarom moest deze voorziening op het terrein worden gerealiseerd. In samenhang hiermee is de rest van het park opgeknapt. In het ontwerp is het contrast versterkt tussen het ‘landschappelijke’ voorterrein en het ‘formele’ achterterrein. Projectinformatie Samenwerking: Jörn Copijn Opdracht: Rijksgebouwendienst (gedeeltelijk uitgevoerd) ...

Renovatieplan borg Rusthoven

Project Borg Rusthoven is een kleine borg aan het Damsterdiep. Het terrein was ernstig verwaarloosd. In het renovatieplan is de structuur van het terrein als uitgangspunt genomen. Voor het huis is een kleine siertuin aangelegd. Bestaande linden achter het huis zijn gesnoeid tot leilinden en aangevuld tot een carré. Aan de randen van beide zijtuinen zijn hagen geplant en enkele ...

Herinrichting begraafplaats Boven Pekela

Project De in 1987 gerealiseerde uitbreiding van de begraafplaats te Boven Pekela sloot niet goed aan op de bestaande begraafplaats. Verder was sprake van versnippering van grafvelden én van toename van allerlei elementen en materialen. In het herstelpan zijn de grote lijnen teruggebracht en is het materiaalgebruik versoberd. Dit ontwerp is gepubliceerd in het boek ‘Buitenruimten, Ontwerpen van Nederlandse Landschapsarchitecten ...