gebiedsgeneseMiddenHolland

Gebiedsgenese regio Midden-Holland De regio Midden-Holland bestaat uit 6 gemeenten in het Groene Hart. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) en de provincie Zuid-Holland willen bevorderen dat de gemeenten het natuurlijke systeem van bodem, water en natuur als onderlegger voor hun Omgevingsvisies gebruiken. Dat kan helpen om op een slimme manier om te gaan met de enorme problemen op gebied van onder ...

Handreiking en pilots klimaatadaptatie Rijksvastgoedbedrijf

De RVB kan met hulp van de nieuwe handreiking klimaatadaptatie een ambitie formuleren voor klimaatadaptatie bij haar projecten. De handreiking geeft aan der hand van de Klimaateffectatlas inzicht in de impact van ruimtelijke klimaateffecten, en leidt daarna tot het bepalen van een klimaatambitie in het duurzaam GWW web. De handreiking wordt in 2020 getest in 3 gebiedsontwikkelingen: Moreelse Tuinen Utrecht, ...

Stadsatlas Dordrecht

De informatie over bodems, ondergrond, water, natuur en erfgoed was binnen de gemeente Dordrecht verspreid over vele websites, kaarten en onderzoeksrapporten. In de stadsatlas zijn de relevante bronkaarten verzameld en gedocumenteerd. De bronkaarten zijn geïntegreerd in themakaarten, die de hoofdlijnen van het natuurlijke systeem weergeven en hun relatie met erfgoed. De stadsatlas is een van de onderleggers voor de nieuwe ...

Wijkgeneses Nijmegen

Stadsatlas Nijmegen COM De stadsgenese van Nijmegen geeft een beeld van de ligging van de stad in het omringende landschap, ze verbeeldt ook de relatie met haar ondergrond. Het schaal- en detailniveau van de stadsgenese is onvoldoende gedetailleerd voor toepassing op wijkniveau. In het project Wijkgeneses Nijmegen wordt een uitwerking gemaakt voor de stadsdelen Hengstdal en Nijmegen-Oost. In de wijkgeneses ...

Klimaatatlas Breda

In de toekomst z . Impressies uit het rapport Hevige regenbuien geven wateroverlast op straat, met waterschade in woningen en winkels en verkeershinder. Langdurige droogte verhoogt het risico op schade aan houten funderingen (paalrot). Download hier het rapport

Testboek stadsgeneses

Een stadsgenese verbeeldt de ontwikkeling van een stad. De relatie van de stad met haar bodem en ondergrond komt hierin tot uitdrukking. De genese is een herkenbaar en gemeenschappelijk fundament voor technische specialisten, beleidsmakers, bestuurders én bevolking. In het testboek zijn geneses van voorlopende steden opgenomen: Middelburg, Haarlem, Amersfoort en Culemborg. Download hier het rapport Projectinformatie Samenwerking: WENR/ Alterra, GeoInspiratie, ...

Culemborg stadsatlas

De AlliantieBenadering is in Culemborg gekozen als methode voor haar nieuwe Omgevingsvisie. In de eerste fase is gewerkt met de systeemanalyse. In de systeemanalyse is een feitenrelaas gemaakt voor: de Natuurlijke Alliantie, de alliantie van Mens en Maatschappij en de alliantie van Bebouwing en Verkeer. Het feitenrelaas is weergegeven in de Stadsatlas Culemborg. In de Stadsatlas zijn relevante bronkaarten opgenomen ...

DNA voor de Omgevingsvisie, pilot Oss/ Den Bosch

Het waterschap Aa en Maas wil graag in een vroegtijdig stadium: participeren bij de voorbereiding van gemeentelijke Omgevingsvisies vanuit een landschapsanalyse focussen op klimaatadaptatie meehelpen om richting te geven aan de ambities van de provincie Noord-Brabant op gebied van onder andere gezondheid en energie. Met dit project heeft men een verdieping gerealiseerd van het project DNA van de Omgevingsvisie van ...