De stadsgenese (boek)

De stadsgenese (boek)

Veel Nederlandse steden hebben onvoldoende inzicht in de opbouw van het natuurlijke systeem rond en onder hun stad. Hierdoor worden kansen gemist voor effectieve klimaatadaptatie en identiteit. Stadsgeneses zijn ontwikkeld om dat inzicht te kunnen geven, en uit te dragen. Ze geven een beeld van de natuurlijke landschappen aan de oppervlakte en de bodemlagen tot 30 meter diepte. Ook wordt oppervlaktewater en grondwater weergegeven.

De geneses vormen een basis voor een historische analyse van de relatie tussen de ruimtelijke ontwikkeling en het natuurlijke landschap.

Projectinformatie

  • Samenwerking: STOWA, RCE, Geo-Informatie
  • Opdracht: STOWA, RCE
  • Periode: 2021 en 2022

Projectinformatie

  • Samenwerking: Geo-Inspiratie, Haveman en de Ronde, Rethink-Landscape,
  • Opdracht: RVB
  • Periode: 2022