Basiskaart Natuurlijk Systeem Nederland (BKNSN)

Er zijn op dit moment verschillende bronnen en kaarten van het natuurlijke systeem in omloop, zoals de bodemkaart, de geomorfologische kaart en de landschappenkaart van RCE. De ondergrond is gedocumenteerd via technische datasets op bodemdata.nl. Door deze verscheidenheid is het voor niet experts vrijwel onmogelijk om de natuurlijke situatie van boven- en ondergrond eenduidig in beeld te brengen.

Dit probleem kwam nadrukkelijk naar voren bij het maken van het boek ‘de stadsgenese’ (RCE/ STOWA, 2021). In samenwerking met RCE en STOWA hebben Geo-Inspiratie en GrondRR een eerste opzet gemaakt van deze nieuwe kaart, die de praktische eenheden van verschillende kaarten combineert. Enkgronden zijn bijvoorbeeld heel relevant, maar staan niet op de geomorfologische kaart, ook droogdalen zijn belangrijk. Die staan niet op de bodemkaart. In de BKNSN staan ze beide. Ook de bodemeenheden tot een diepte van 30 meter onder maaiveld zijn in de BKNSN opgenomen, met een overeenkomstige codering en kleurstelling.

De kaart heeft de belangstelling gewekt van de WUR, vanuit haar relaties met de BRO (Basis Registratie Ondergrond). De BRO is wetenschappelijk en erg uitgebreid, waardoor de praktische toepassing achterblijft. Men wil nu de BKNSN aan de BRO gaan koppelen, om daarmee de hoofdlijnen van de BRO te vertalen naar gebruiksgemak in de praktijk.

Projectinformatie

  • Samenwerking: Geo-Inspiratie, RCE, STOWA
  • Opdracht: stichting CAS
  • Periode: 2022