Gidsmodel Dekzand, prototype voor serie gidsmodellen 3.0

Van oudsher was het natuurlijke systeem bepalend voor ruimtelijke ontwikkelingen, waardoor deze ontwikkelingen op een natuurlijke wijze met het landschap verbonden waren. Na de industriële revolutie nam de intensiteit en complexiteit van de maatschappij toe, en vanaf WOII was de techniek zo ver gevorderd dat de natuurlijke beperkingen van het landschap steeds meer konden worden genegeerd. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de gezondheid en vitaliteit van het natuurlijke systeem. Dat is steeds duidelijker te zien aan de effecten van de klimaatveranderingen, zoals droogte, hitte, wateroverlast en overstroming. In de ruimtelijke planvorming worden deze effecten vaak als los en technisch probleem gezien en behandeld, terwijl ze in hoge mate aan het natuurlijke systeem zijn gekoppeld.

De gidsmodellen 3.0 gaan helpen om dit hiaat in te vullen en de kennis over het natuurlijke systeem en haar toepassingen te vergroten. De gidsmodellen zijn een vervolg op de gidsmodellen 2.0.  Als eerste is een prototype gemaakt voor landschapstype dekzand.

Projectinformatie

  • Samenwerking: Geo-Inspiratie, Haveman en de Ronde, Rethink-Landscape,
  • Opdracht: RVB
  • Periode: 2022