Atlas ‘Water Bodem sturend in Gelderland’

Het kabinet heeft in de Tweede Kamer brief van 25 november 22 uiteengezet dat het water en bodemsysteem sturend moet zijn als sturend principe voor ruimtelijke ontwikkelingen.De provincie Gelderland geeft uitwerking aan de inhoudelijke aspecten via de WBS-atlas.Het onderdeel sturend wordt door de provincie zelf ingevuld. De atlas gaat in op:

  • Korte redeneerlijn, waarom systeemaanpak belangrijk is:
  • Inhoud van het Gelderse systeem van water bodem, ook wordt aandacht besteed aan de dynamiek van het systeem;
  • Relatie van het systeem met grondgebruik (met name bebouwing, landbouw en natuur);

Projectinformatie

  • Samenwerking: Geo-Inspiratie, Rethink-Landscape, medewerkers provincie
  • Opdracht: Provincies Gelderland
  • Periode: 202 en 2023

A