gebiedsgeneseMiddenHolland

Gebiedsgenese regio Midden-Holland

De regio Midden-Holland bestaat uit 6 gemeenten in het Groene Hart. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) en de provincie Zuid-Holland willen bevorderen dat de gemeenten het natuurlijke systeem van bodem, water en natuur als onderlegger voor hun Omgevingsvisies gebruiken. Dat kan helpen om op een slimme manier om te gaan met de enorme problemen op gebied van onder andere bodemdaling en verzilting. De gebiedsgenese vat dat natuurlijke systeem samen in een 3D visualisatie, waarin de topografie, de natuurlijke bodems en de ondiepe geologie te herkennen zijn. Ze vormt de basis van de methode voor ruimtelijke systeemplanning ‘AlliantieBenadering’.

De regio omvat een groot gebied, daarom zijn gebiedsgeneses gemaakt voor 3 deelgebieden: Noord, Midden en Zuid. Elke gemeente is in zijn geheel in een van de drie geneses opgenomen.

De genese is gebruikt voor een analyse van de relatie van de steden en de ondergrond. Er zijn 3 fasen onderscheiden: hechting (sterke relatie), aanhechting (ontwikkelingen hechten aan bestaande structuren, relatie met ondergrond vermindert) en onthechting (loskoppeling van ruimtelijke ontwikkelingen en het natuurlijke systeem).

De gebiedsgenese is een startpunt voor uitwerking op stads- en wijkniveau. Ze vormt de basis voor een initiatief van provincie en ODMH om de geneses te introduceren en te verfijnen voor de deelnemende gemeenten.

Projectinformatie

  • Samenwerking: ODMH (Sandra Dahmeijer en Chris Coppens), Geo- Inspiratie (Gilbert Maas) en Rethinklandscape (Rebecca Planteijdt),
  • Opdracht: provincie Zuid-Holland, vanuit Uitvoeringsprogramma Bodem (Erik Kuik)
  • Periode: 2020