Omgevingsvisie Oegstgeest

De gemeente Oegstgeest wil haar nieuwe Omgevingsvisie baseren op een feitenrelaas van de drie domeinen van de AlliantieBenadering: de Natuurlijke Alliantie, de alliantie van Mens en Maatschappij én de alliantie van Bebouwing en Infra. De feiten zijn verzameld in de dorpsatlas. De atlas bevat niet alleen bronkaarten, ook themakaarten van de drie allianties. De themakaarten van de alliantie van Mens en Maatschappij zijn een innovatie, ze bevorderen een beeldende afstemming van ‘fysiek’ en sociaal’. De atlas is nog niet openbaar.

Projectinformatie

  • Samenwerking: Geo-Inspiratie, ORG-ID, APPM
  • Opdracht: Oegstgeest (Maartje Rieter)
  • Periode: 2020