Handreiking en pilots klimaatadaptatie Rijksvastgoedbedrijf

De RVB kan met hulp van de nieuwe handreiking klimaatadaptatie een ambitie formuleren voor klimaatadaptatie bij haar projecten. De handreiking geeft aan der hand van de Klimaateffectatlas inzicht in de impact van ruimtelijke klimaateffecten, en leidt daarna tot het bepalen van een klimaatambitie in het duurzaam GWW web. De handreiking wordt in 2020 getest in 3 gebiedsontwikkelingen: Moreelse Tuinen Utrecht, Bestuurskwartier Arnhem én kazerneterrein Schaarsbergen.

Projectinformatie

  • Samenwerking: CAS, atelier GroenBlauw
  • Opdracht: RVB (Crystal Ririassa)
  • Periode: 2020