Boek Nederlandse steden en hun ondergond

Veel Nederlandse steden hebben onvoldoende inzicht in de opbouw van het natuurlijke systeem rond en onder hun stad. Hierdoor worden kansen gemist voor effectieve klimaatadaptatie en identiteit. Stadsgeneses zijn ontwikkeld om dat inzicht te kunnen geven, en uit te dragen.  Een testboek met stadsgeneses is goed ontvangen, nu wordt gewerkt aan het boek ‘Nederlandse steden en hun ondergrond’, dat eind 2020 verschijnt. Het boek bevat geneses van zeven steden en een dorp. Het boek gaat ook in op toepassingsmogelijkheden.

Projectinformatie

  • Samenwerking: STOWA, RCE, Geo-Inspiratie
  • Opdracht: STOWA, RCE, deelnemende steden, provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.
  • Periode: 2020