Stadsatlas Dordrecht

De informatie over bodems, ondergrond, water, natuur en erfgoed was binnen de gemeente Dordrecht verspreid over vele websites, kaarten en onderzoeksrapporten. In de stadsatlas zijn de relevante bronkaarten verzameld en gedocumenteerd. De bronkaarten zijn geïntegreerd in themakaarten, die de hoofdlijnen van het natuurlijke systeem weergeven en hun relatie met erfgoed. De stadsatlas is een van de onderleggers voor de nieuwe Omgevingsvisie.

Projectinformatie

  • Samenwerking: Geo-Inspiratie
  • Opdracht: gemeente Dordrecht (Rob Mank)
  • Periode: 2020