Wijkregieplan Hengstdal

Wijkregieplan Hengstdal

De wijk Hengstdal ligt op de stuwwal aan de oostflank van Nijmegen. Het is een dynamische wijk, grotendeels gerealiseerd in de wederopbouwperiode na de WOII. De wijk en haar directe omgeving kennen een indrukwekkend verleden, met restanten en relicten uit de hele Nijmeegse geschiedenis van jagers en verzamelaars tot nu.

In de wijk spelen vele projecten en processen, die grotendeels los van elkaar worden gepland en uitgevoerd. Daarom is het wijkregieplan opgesteld. Dat is een nieuwe planvorm, waarmee de gemeente regie kan voeren over de talrijke lopende plannen en nieuwe initiatieven. Twee kaarten spelen daarin een grote rol: de basiskaart met de bestaande wijkstructuren én de regiekaart. Hierop is het wijkperspectief verbeeld aan de hand van 6 ontwikkelprincipes. Door erfgoed in die principes op te nemen is erfgoed ‘als vanzelf’ in projecten en processen verankerd.

VONDST

VONDST is een van de projecten uit de Erfgoeddeal. VONDST staat voor: Verleden als Onderlegger voor een systeemgericht toekomstperspectief. Het regieplan Hengstdal is gemaakt als VONDST project voor de provincie Gelderland.

Projectinformatie

  • Samenwerking:  Geo-Inspiratie en Rethink-Landscape
  • Opdracht: Gemeente Nijmegen, provincie Gelderland en Erfgoeddeal
  • Periode: 2022