De Sedde

Project Voor het gebied ten noorden van Zeddam zijn drie initiatiefnemers aanwezig, die uit zakelijk oogpunt willen samenwerken. Het betreft de bouw van een hotel, de realisatie van een complex met modeltuinen en de realisatie van een park met recreatiewoningen. In werkateliers zijn de initiatieven ruimtelijk op elkaar afgestemd. Aan de werkateliers hebben onder andere de wethouder van de gemeente ...

Entreeplein Ziekenhuis Atrium Heerlen

Project Het ziekenhuis Atrium wilde het voorterrein rond het nieuwe entreegebouw gaan opknappen. We hebben drie modellen gemaakt voor een nieuw entreeplein: een model met een lange gebogen bank (model Gaudi), een model met een grillige hagenstructuur en een model met een waterelement. Het model Gaudi is uitgewerkt in een ontwerp. Projectinformatie Samenwerking: Arjen Poelmans en Ton Sijstermans Opdracht: Ziekenhuis Atrium (niet ...

Buurtpark Butterhuizen

Symmetrie van verkaveling in parkontwerp Het buurtpark Butterhuizen ligt in de wijk Butterhuizen in Heerghugowaard. De wijk Butterhuizen kent een stedenbouwkundige opzet met enkele structurerende assen. Op het eind van een van deze assen was een buurtpark gepland. De symmetrie van de verkaveling is doorgezet in het parkontwerp. Aan beide zijden van het park is een verhoogd plateau. Eén plateau is ingericht ...

Thalenpark Drachten

Project Het Thalenpark is in 1962 ontworpen door Hein Otto, het is een van de weinig resterende parken van hem. Een renovatieplan was noodzakelijk vanwege de slijtage van beplantingen en bouwkundige elementen en de vraag vanuit de buurt voor extra gebruiksmogelijkheden. In het renovatieplan is voortgebouwd op de door Otto gehanteerde ontwerpprincipes. In 1999 is een modellenstudie gemaakt, in 2003 ...

Uitbreiding begraafplaats Warnsveld

Project De capaciteit van de begraafplaats te Warnsveld was onvoldoende. Als plek was een open weide aangewezen, gelegen op de hoek van een bosgebied én aan twee belangrijke wegen. De betekenis van het bestaande bos is versterkt door deze open weide als bos in te planten. De grafvelden zijn ontworpen als strakke open kamers in het nieuwe bos. Een pad ...

Park Vrakker West te Weert

Project De bebouwing van de nieuwbouwwijk Vrakker West te Weert was al grotendeels gerealiseerd, een groen restgebied was overgebleven. Dit gebied was bestemd voor de opvang van regenwater. In overleg met de gemeente Weert en hydrologen van Grontmij is een parkontwerp gemaakt, waarin de opvang van regenwater is geconcentreerd in een natuurlijke waterzone. Hierdoor ontstond in het overige terrein ruimte ...

Afvalberg ARN

Project Studie naar modellering van de eindafwerking van afvalberg ARN. De modelllen verschillen van elkaar mede door een verschillende oriëntatie. Model Camouflage richt zich op een aanliggend buurtparkje, model Natuurpark oriënteert zich op omliggende natuur- en recreatiegebieden, model Baken accentueert de zichtbaarheid vanuit de wijde omgeving. Hiertoe is onder andere een beplanting met gele brem voorgesteld. Projectinformatie Samenwerking: Rex den Heijer ...

Hoofdroute instellingsterrein De Gelderse Roos

Project De ruimtelijke structuur van het instellingsterrein van Wolfheze is onduidelijk geworden. Daardoor raakten veel bezoekers de weg kwijt. We hebben eerst een duidelijke functionele hoofdzonering geadviseerd, met een openbaar gebruikspark als middengebied. Maar dat voorstel leidde tot onbegrip. Daarom is een ontwerp gemaakt voor een aanpassing van de route zelf. Onderdelen vormden een duidelijk en consequent profiel met doorgaande ...

Wheerepark Obdam

Project In een open gebied tussen bestaande bebouwing en een nieuwbouwbuurt is een buurtpark ontworpen. Het park is met bomenlanen met de nieuwe wijk verbonden. Een groenstrook beschermt de privacy van de bestaande tuinen. De meest intensieve gebruiksplek (het basketbalveld) ligt vlakbij de huizen en de naastgelegen school. Projectinformatie Samenwerking: Robert-Jan Wijntjes Opdracht: Gemeente Obdam Periode: 2000, dienstverband Zandvoort, Ordening & Advies Naar ...

Renovatieplan de Parkelaar

Project De Parkelaar is een juweel van een buitenplaats, gelegen aan de noordrand van Twello. De ruimtelijke kwaliteit van het park was verminderd, het park was grotendeels dichtgegroeid. In het renovatieplan zijn veel beplantingen verwijderd, er is niets aan toegevoegd (ontworpen met de gum). Hierdoor is de oorspronkelijke structuur weer helder geworden. Projectinformatie Samenwerking Opdracht:(voormalige) Samenwerkingsorgaan Oost Veluwe Periode: Copijn Groenadviseurs, ...