Renovatieplan de Parkelaar

Project

De Parkelaar is een juweel van een buitenplaats, gelegen aan de noordrand van Twello. De ruimtelijke kwaliteit van het park was verminderd, het park was grotendeels dichtgegroeid. In het renovatieplan zijn veel beplantingen verwijderd, er is niets aan toegevoegd (ontworpen met de gum). Hierdoor is de oorspronkelijke structuur weer helder geworden.

Projectinformatie

  • Samenwerking
  • Opdracht:(voormalige) Samenwerkingsorgaan Oost Veluwe
  • Periode:┬áCopijn Groenadviseurs, 1988