De Sedde

Project

Voor het gebied ten noorden van Zeddam zijn drie initiatiefnemers aanwezig, die uit zakelijk oogpunt willen samenwerken. Het betreft de bouw van een hotel, de realisatie van een complex met modeltuinen en de realisatie van een park met recreatiewoningen. In werkateliers zijn de initiatieven ruimtelijk op elkaar afgestemd. Aan de werkateliers hebben onder andere de wethouder van de gemeente en een vertegenwoordiger van de provincie bijgedragen. Hierdoor kon redelijk snel overeenstemming worden verkregen over de gewenste opzet. Inmiddels is een MER vrijwel afgerond en wordt gestart met bestemmingsplan en ruimtelijke uitwerkingen van groen en bebouwing.

voorpagina jaarboek

Downloadhier het jaarboek

Projectinformatie

  • Samenwerking: divers
  • Opdracht: Initiatiefnemers
  • Periode: 2008