De Sedde en het landschap

Project

Deze landschapsanalyse is een onderbouwing van de modellen voor recreatief landgoed de Sedde. De analyse is opgebouwd vanuit een strak methodisch kader, waarin aandacht wordt besteed aan de structuur van het gebied, schaalniveaus, dynamiek en gebruiksaspecten. De analyse is mede gebruikt door Tauw ten behoeve van de landschapsanalyse en de motivatie van alternatieven.

Projectinformatie

  • Samenwerking: divers
  • Opdracht:¬†Initiatiefnemers de Sedde
  • Periode:¬†2008